Vår heim

Fred, tru og mot. Rettferd og fridom. Kva tek vi jorda som? Ei leike? Eit eksperiment? Klart vi må prøve oss fram, men treng vi å dyppe jorda i eksos, elektronikk og forureining?

NEI! ALDRI I LIVET!

Vi held på å eliminere jorda! Som betyr sjølvmord! Vi drep kloden vår!

Om vi ikkje var på denne veg, ikkje forsøpla og øydela jorda som vi gjer, hadde eg trudd

det var umogeleg . Umogeleg å øydeleggje ein planet, vår eigen planet, vår heim!