Ikkje lenger ein trua art

Saigaantilopen har gått frå å vera nær utrydding til å ikkje lenger vera trua.

FAKTA: Saigaantiloper
  • Saigaantiloper har sandfarga pels, som om vinteren blir kvit.
  • Om vinteren blir pelsen omkring 70 prosent tjukkare.
  • Hannen er noko større enn hoa.
  • Hannane bær spisse, tilnærma lyreforma vertikale horn, som veks tilnærma rett opp og har karakteristiske ringar.
  • Hoene ber ikkje horn.

Kjelde: WIkipedia

LES FAKTALUKK FAKTA

Eit stort internasjonalt arbeid ligg bak suksesshistoria, og det kan inspirera til å redda andre artar, skriv Verdens Beste Nyheter.

Saigaantilope er einaste art i slekta Saiga og einaste «antilopeart» som finst naturleg i Europa.