Russisk metode for å lære matematikk

I Russland lærer elevar matte på ein meir effektiv måte. Fleire norske skular tek i bruk den russiske metoden.

Den russiske metoden går ut på å ha meir variert undervisning i kvar time, skriv NRK.no.

I ein mattetime skal det variere med alt frå algebra (likningar), brøk, subtraksjon (minus), addisjon (pluss) og divisjon (deling).

I Noreg er det ofte vanleg å ha fleire veker med same tema.

Likar du matte?

Likar du matte?

Ja, ganske22
Det er litt vanskeleg8
NEI! Eg likar det ikkje23
Av og til...11
Får det ikkje til5
Det er superlett!38
Svar totalt: 107