Russisk metode for å lære matematikk

I Russland lærer elevar matte på ein meir effektiv måte. Fleire norske skular tek i bruk den russiske metoden.

Den russiske metoden går ut på å ha meir variert undervisning i kvar time, skriv NRK.no.

I ein mattetime skal det variere med alt frå algebra (likningar), brøk, subtraksjon (minus), addisjon (pluss) og divisjon (deling).

I Noreg er det ofte vanleg å ha fleire veker med same tema.

Likar du matte?

Likar du matte?

Ja, ganske32
Det er litt vanskeleg9
NEI! Eg likar det ikkje30
Av og til...18
Får det ikkje til6
Det er superlett!39
Svar totalt: 134