Prøv ein av kvissane våre

Her har vi samla ein del av kvissane vi har laga.

Hovudstadar i Europa

Kva kan du om verda?

Klimakvissen

Kva kan du om samane?

Seksualundervisning

Kva kan du om puberteten?

Politiske ord og uttrykk

Familiekviss

Fortnite

Kva kan du om vikingane?

Astrid Lindgren-kviss

Kva kan du om dinosaurar?

Tenk deg om

Kva kan du om dyra?

Lett blanding 10

Lett blanding 11

Lett blanding 12

Lett blanding 13

Lett blanding 14

Lett blanding 15

Lett blanding 16