Politiske ord og uttrykk

Denne kvissen er litt vanskeleg. Veit du kva demokrati og politikk betyr? Veit du kva oppgåver Stortinget har? Ta kvissen!

Resultat:  

Vurdering: