Kviss: Seksualundervisning

Sex, penis, vagina, utløysing, klitoris, hetero, homo - I denne kvissen vil du få spørsmål der mange av desse orda blir nemnt. Denne kvissen passar for deg mellom 11-106 år.

Resultat:  

Vurdering:  

(Kvissen tek utgangspunkt frå Veke 6 sin kviss frå nettstaden uke6.no)