Bør tissing i havet bli ulovleg?

Illustrasjonsofoto av strand: Eduardo Kenji Amorim / Unsplash.com

Bør tissing i havet bli ulovleg?

Bør tissing i havet bli ulovleg?

Ja32
Nei173
Eg veit ikkje27
Svar totalt: 232
identicon
Torsdag 30. juni 2022

AKTUELLE POOL