Kviss: Internett

Veit du når internett vart laga? Eller kven som har flest følgjarar på Instagram?

Her kan du testa kunnskapane dine om alt som omhandlar internett.

Lukke til!

Resultat:  

Vurdering: