Kviss: Kjenner du att julekalender-figurane?

Kor godt kjenner du borna i Snøfall og nissane i Blåfjell?

Resultat:  

Vurdering: