Insekt får haik av fugleskit

Viss eit gravid pinnedyr vert eten av ein fugl, gjer pinnedyret det beste ut av situasjonen.

Japanske forskarar har nemleg funne ut at egga kan overleve ein tur gjennom fuglen sin fordøyelse, skriv Illustrert Vitenskap.

Så, når fuglen skit, vert egga klekt midt i skiten.

Det er tre typar pinnedyr som meistar dette trikset, og forskarane meiner det kan forklare kvifor pinnedyra blir fleir og fleir.