ZombieLars blir teikneserie

Forlaget Cappelen Damm har sikra seg rettane til å gi ut to teiknkeseriebøker om ZombieLars. ZombieLars er ei TV-serie som går på NRK Super

Bøkene kjem i løpet av hausten.

Kva handlar ZombieLars om?

ZombieLars er ein norsk drama-komedie. Lars er tolv år gammal og halvt zombie, eller “levande ulevande» som er den politiske korrekte måten å seia det på i Bekkebakken.
Vi følgjer Lars og gjengen i kampen mot FMAF (Foreningen Mot Alt Framandt) og den slemme rektoren Torill for å aksepterast i eit samfunn der ein ikkje skal skilja seg ut. (Kjelde:NRK.no)