Modi held fram som statsminister i India

Tysdag kom resultata frå det indiske valet til nasjonalforsamlinga.

Partiet til sitjande statsminister Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), vann 240 sete i nasjonalforsamlinga Lok Sabha.

Partiet har gått kraftig tilbake, og må basere seg meir på samarbeid enn det dei har gjort dei siste ti åra.

Under Modi si regjering har økonomien til India betra seg, men dei har også blitt meir nasjonalistiske og fiendtlege mot muslimar.