Onam – haustfestivalen i Kerala

Festivalen blir feira kvart år ein gong mellom august og september.

I år blir festivalen Onam feira i Kerala i India fram til 31. august. I løpet av denne tida får barn gåver frå eldre familiemedlemmer, det blir halde festar der alle har på seg tradisjonelle klede, hus er dekorerte med lys og det blir laga blomsterteppe. Spesielle bønner kalla «pooja» blir haldne i templa. Kvar av dei 10 dagane av festivalen har si eiga historie og spesifikke ritual som må utførast.

Ein dekorasjon som liknar eit teppe laga av blomstrar for hand. Foto: Kumarrajendran/ Wikimedia commons

Kvifor blir Onam feira?

Onam blir feira av to grunnar. Den første grunnen har å gjera med mytologi.

Kong Mahabali var ein rik og mektig herskar som ein gong styrte Kerala. På den tida vart Kerala så velståande at gudane i himmelen blei sjalu. Derfor sende dei guden Vishnu i form av ein dverg til kong Mahabali. Men kongen var raus og audmjuk med besøket. Som belønning fekk han derfor lov til å besøke Kerala ein gong i året til evig tid. Dette mytologiske kongebesøket blir feira under festivalen.

Den andre grunnen til at Onam blir feira, er fordi det er tida for innhausting i Kerala.

Ein gut utfører den rituelle bønna «pooja» under festivalen. Foto: Jinufilmmaker/ Wikimedia Commons