Elevar kjenner seg utrygge

230 elevar mellom 18 og 24 år melde i 2019 og 2020 frå til Statsforvaltaren om at dei ikkje kjende seg trygge på skulen fordi ein vaksen plaga dei.

Dei fleste elevane melde frå om meir enn ein type krenking, skriv Utdanningsnytt.

Gutane melde oftast om vald og fysiske krenkingar, medan jentene oftare melde om uthenging i klassen eller at dei kjenner seg mislikt av læraren.