Klimaavtale mellom Brasil og Colombia

Colombia og Brasil seier dei vil gå saman om tiltak for å kjempa mot klimaendringar og verna Amazonas på klimatoppmøtet i Glasgow.

Det er klart etter eit møte mellom Brasils president Jair Bolsonaro og Colombias president Ivan Duque.

Dei er samde om å forplikta seg til å redusera utslepp i landa dei styrer.