Milliardar kan ikkje vaske hender i reint vatn

Handvask med reint vatn og såpe er det beste middelet i kampen mot koronavirus. Nesten halvparten av verdas befolkning har ikkje tilgang til dette.

Tal frå Verdas helseorganisasjon og FNs barnefond viser at rundt 3 milliardar menneske i verda ikkje kan vaske hender i reint vatn, skriv Munin.buzz.no.

Karen Hækkerup er generalsekretær i danske Unicef. Ho meiner det blir vanskeleg å hindre smitte av koronaviruset mellom folk utan tilgang til rein handvask.

– Det er ein uhyggeleg tanke. Dette gjeld fattige land som har problem med reint drikkevatn, toalett og vatn i det heile, seier ho til Munin.buzz.no.

Flere har fått tilgang til vatn

Utviklinga går heldigvis i rett retning. Dei siste 20 åra har nesten 2 milliardar fleire menneske fått tilgang til reint drikkevatn.

Det var NTB som fyrst omtala saka.