Stortinget har stemt om dei skal behalde kongen

På stortinget har dei stemt om dei skal avvikle monarkiet (kongehuset). Men det er ingen fare. Vi vil framleis ha ein konge i landet.

Fleirtalet av dei som stemte for å ta bort kongen var representantar frå Sosialistisk venstreparti (SV).

36 stemte om å avvikle/ ta bort kongehuset. Resten ville framleis ha kongehuset.

På Stortinget sit 169 representantar frå ulike parti.

Det krevs ⅔ fleirtal i Stortinget for å endre styreform.

Er du glad i kongehuset?

Er du glad i kongehuset?

Ja107
Nei38
Veit ikkje17
Svar totalt: 162