No er det forbode å bruke nikab og burka på norske skular

Noreg er det fyrste landet i Norden som innfører eit forbod mot ansiktsdekkande plagg i undervisninga.

BURKA: To kvinner frå Afghanistan med burka. (Foto: Wikipedia / Steve Evans / CC BY 2.0)

Forbodet gjeld ikkje hovudplagg som hijab og huer.

Forbodet mot burka og nikab skal gjelde for elevar, studentar og ansette i barneskular, ungdomsskular, videregående skular, folkehøgskular, fagskular, høgskular og universitet. I barnehagar vil forbodet berre gjelde dei som jobbar der, og ikkje for barna, skriv Dagbladet.no.

Den nye regelen vil også gjelde for opplæring som innvandrarar må gå på.

  • Burka er eit ankellang, heildekkande drakt med hekla gitter framfor auga.
  • Nikab er eit plagg som dekkjer ansiktet heilt, utanom auga.
FRAMLEIS LOV: Ei jente med hijab, som er lov å bruke. (Foto: Wikipedia / Christiaan Briggs / CC BY-SA 3.0)

I Danmark har dei innført forbod mot burka og nikab. Den nye regelen trer i kraft frå 1. august. Brot på regelen kan føre til ei bot på 1000 danske kroner.

Kva tenkjer du om den nye regelen?