Vårt nasjonalinstrument

Hardingfela er vårt nasjonalinstrument.

Hardingfela er ein norsk variant av fiolinen. Fela har fire overstrengar og fire-fem underliggande strengar. Det er dette som gir den spesielle klangen i hardingfela.

Det er vanleg at kroppen til hardingfela er dekorert.

Hardingfela delast opp i to typar: Den yngre og den eldre hardingfela

(Kjelde: Wikipdedia)

Les fleire artiklar i nasjonal-serien vår her:

VÅR NASJONALRETT

VÅRT NASJONALMÅLERI

VÅRT NASJONALINSTRUMENT