Vår nasjonalblome

Noregs nasjonalblome består av to artar. Nemleg Bergfrue og Røsslyng.

Dei to artane blei kåra ved kvar si anledning.

Bergfrue fekk tittelen i 1935 på ein kongress i Amsterdam, då kvart land skulle presentere sin nasjonalblome. I tillegg til å vere Noregs nasjonalblome er ho også fylkesblome i Møre og Romsdal.

Røsslyng blei kåra til nasjonalblome av NRK-programmet Nitimen i 1976. Røsslyng er svært vanleg i fjell- og kystområder i heile Noreg, som representerer Noreg på ein fin måte.

(kjelde: Wikipedia)

Les fleire artiklar i nasjonal-serien vår her:

VÅR NASJONALRETT

VÅRT NASJONALINSTRUMENT

VÅRT NASJONALMÅLERI