Husdyr står for 12 prosent av klimagassane i verda

Utslepp av klimagassar frå husdyr står for 12 prosent av det totale utsleppet.

62 prosent av utsleppa frå husdyr er knytt til kveg, 14 prosent frå svin, 9 prosent frå fjærkre, 8 prosent frå bøffel og 7 prosent frå sau og geit, skriv NRK.

Direkte utslepp frå dyra, gjennom promping, står for 60 prosent, medan resten kjem frå mellom anna produksjon av kunstgjødsel, ifølgje FNs organisasjon for ernæring og landbruk sin nye rapport.

GIF: Giphy.com