Sykling som i Nederland kan spara mykje CO2

Nederland er landet i verda som syklar mest.

Kvar nederlendar syklar i snitt 2,6 km kvar dag. Om alle i verda sykla like mykje ville me spart 686 millionar tonn CO2, skriv Politiken.