Bambussyklar skaper utsleppsfrie arbeidsplassar og hjelper barn til skulen

Bernice Dapaah, ei ghanesisk kvinne, starta Ghana Bamboo Bikes Initiative for å skapa lokale arbeidsplassar og fremja transport utan utslepp.

Bambus er det rikeleg av i Ghana. Men det afrikanske landet er ikkje rikt på pengar.

For kvar bambusplante som blir kutta ned for å laga ein sykkel, plantar selskapet 10 til.

Bambus er sterkare enn stål når det gjeld strekkfastleik og er eit rimelegare materiale. Den veks veldig fort. Det krev også mindre straum for å produsera ein bambussykkel enn ein metallsykkel. Og ramma er fullstendig resirkulerbar.

Meir enn ei bedrift?

Ghana Bamboo Bikes Initiative oppmuntrar ghanesarar til å erstatta køyretøya sine med rimelege syklar.

Men det har òg ein positiv innverknad på miljøet ved å redusera utslepp. Det hjelper også elevane å spara tid på skulen, slik at dei får meir tid til å studera. I Ghana må elevane ofte gå fleire titals kilometer for å koma seg til skulen.

Selskapet tilbyr også lokale arbeidsplassar, ifølgje African News. Det lærer unge menneske korleis dei skal byggja syklar, spesielt kvinner og på landsbygda der det er få jobbar.