Det er lurt å tissa på tomatplantane

Å tissa i hagen er gull for blomar og planter!

Ung.Forskning.no har snakka med forskaren Anne-Kristin Løes som samlar tiss på flasker og bruker det til å gjødsla med i hagen.

Ho kan forsikra deg om at det kan gjerast på ein trygg måte – og at det er veldig lurt.

– Men det kan vera lurt å blanda tisset med ein god del vatn, elles blir det litt sterkt, seier Anne-Kristin som er forskar ved Norsk senter for økologisk landbruk.