Mindre mobbing i skulen

Nye tal frå Kunnskapsdepartementet viser lavaste andel av mobbetilfeller sidan 2007. Likevel rapporterer femteklassingane mest mobbing.

I 2017 var mobbetala på elevundersøkinga på 6,6 prosent. I 2018 var dei nede på 6,1 prosent. I 2019 var det 6 prosent av elevane som blei mobba, skriv NRK. 

På femte steg oppgir 8,5 prosent av jentene og 9,2 prosent av gutane at dei bli mobba.

Det var over 450 000 elevar som svarte på spørjeundersøkinga i 2019. Det er det høgaste talet sidan undersøkinga starta i 2007.

Opplever du mobbing sjølv, eller sett andre bli mobba?

Opplever du mobbing sjølv, eller sett andre bli mobba?

Ja20
Nei29
Veit ikkje9
Svar totalt: 58