Kviss: Kva kan du om andre verdskrigen?

Resultat:  

Vurdering: