Kviss: Kva veit du om kroppen?

Er tunga ein muskel? Og kor mykje veks ei negl i snitt kvar dag?

Tema: kroppen
Illustrasjon: Pixabay, Kollasj: Framtida Junior

Sjekk kva du veit om kroppen i denne kvissen.

Lukke til!

Resultat:  

Vurdering: