Undervisningsopplegg til klima

Papiravis nr 3 er proppfull av saker som handlar om klima - slik kan de arbeide med artiklane i klasserommet.

Mål i læreplanen

Naturfag etter 7. årstrinn 

Forskerspiren

  • Trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon.

Fenomener og stoffer

  • Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær.

Opplegg til undervisning

Les artiklane. Bruk internett til å søke opp svar/inspirasjon til samtale.

Les artiklane: (Desse blir lenka opp etterkvart som dei blir lagt ut)

Vêrvarsel for dei neste 80 åra: Meir ekstremnedbør

Redde for rasfare på skulevegen

Antarktis smeltar

Insekta blir utrydda i hurtig tempo 

Ni løysingar som kan bremse oppvarminga


Samtale-/Diskusjonsoppgåver:

  1. Kva ekstremvêr kjenner du til?
  2. Kvar i Noreg har ekstremvêret gjort skader?
  3. Kan du gi konkrete konsekvensar på klimaendringa?
  4. Kva kan vi gjere for å bremse oppvarminga?
  5. Kva vil det seie å vere klimaflyktning?
  6. Kven kjem til å bli klimaflyktningar i framtida?

Prøv Klima- og miljøkvissen