Kva betyr det at Trump har iverksatt ein “shutdown”?

Mange av dei offentlege ansatte i USA har blitt permitert.

Grunnen kjem av den mykje omdiskuterte grensemuren mellom USA og Mexico. Dette var ein mur Donald Trump hadde som ein sentral del av valkampanjen då han blei valt som president.

Trump krever at det skal leggast inn 40 milliardar dollar i budsjettet til å ferdigstille muren. Dette blei ikkje Kongressen og Donald trump einige om.  Derfor har han iverksatt ein “shutdown” for å spare pengar.

380.000 ansatte er permitert, og 420.000 blir tvunge til å jobbe ulønna.

Donald er republikanar, og legg skulda på demokratane for at “shutdownen” måtte iverksettast.