Japan vil oppheve kvalfangsforbod – Australia seier nei

Japan vil oppheve eit 30 år gamalt forbod mot kvalfangst, men Australia vil ikkje gå med på det.

Den internasjonale kvalfangstkommisjonen møtast i Brasil for å diskutere forslaget denne veka. 

– Det som er att av kvalfangst-industrien i dag er ei næring der det er lite – og stadig mindre – førespurnad etter produktet. I mange tilfeller er den også avhengig av statlege tilskot og globalt har det mista sosial aksept, seier Australia sin kvalfangstkommisær Nick Gales, ifølgje The Guardian.

Er du for eller imot kvalfangst?

Er du for eller imot kvalfangst?

Ja23
nei17
Veit ikkje7
Svar totalt: 47