Skriv lesarbrev om noko som er viktig!

Motivasjonen til å skriva aukar når temaet er viktig for elevane, og dei skriv for eit publikum.

Kompetansemål:
  • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
LES FAKTALUKK FAKTA

I starten: fortel kva som kjenneteiknar eit lesarbrev.

Denne artikkelen forklarer til borna korleis ein skriv lesarbrev: https://framtidajunior.no/2017/10/18/del-meiningane-dine-og-ver-med-pa-a-bestemma

Oppgåve: Skriv eit lesarbrev om noko du synest er urettferdig, spesielt bra eller noko andre kan læra av.

Lengd: 100-200 ord

Målgruppe: lesarane til Framtidajunior.no.

Hjelp til tema:
– Kva er bra med fritidsaktiviteten din og kvifor fleire bør byrja med det?
– Kva er rett leggetid for barn som er like gamle som deg sjølv?
– Kva bør ein gjera for å ta vare på miljøet?

Her er nokre eksempel på gode lesarbrev:

Klimakrise: kvifor skal me øydelegge det einaste me har?

Vaksne må skjerpe seg!

Hald hundane i band!