Verdas miljødag

5. juni er verdas miljødag. Ein dag der vi aukar bevisstgjeringa om miljøspørsmåla.

I år oppfordrar FNs miljøprogram å kjempe mot dei store miljøutfordringane vi har når det kjem til plast.

Visste du…

  • På verdsbasis blir det kjøpt 1 million plastdrikkeflaske kvart minutt.
  • Kvart år brukar vi nesten 5 bilionar plastposar.
  • Totalt er 50% av plasten vi brukar eingongsplast.
  • Nesten ein tredjedel av plastemballasjen blir ikkje gjenbrukt, og endar opp som søppel i naturen.
  • Kvart år hamnar over 13 millionar tonn plast i havet.

LES OGSÅ: Elevar med ny oppfinning
LES OGSÅ: Enzym som et plast

(Kjelde: fn.no)