Fuglar i Amazonas har krympa

Mange fugleartar i Amazonas er mindre i dag enn dei var for 40 år sidan.

Forskarane trur det kan skuldast at verda blir varmare, skriv Ung.Forskning.no.

Forskaren Vitek Jirinec og samarbeidspartnarane hans brukte nett til å fanga mange fuglar som held til nede mellom trea. Dei små dyra vart målte og plassert på ei vekt, før dei vart sloppe fri.

Alle dei 77 fugleartane som forskarane har undersøkt, var vorte litt mindre.