Kaja (11): – Leik gjer meg glad

Framtida Junior har snakka med Jacob Almås, Lilly Risnes og Kaja Gravdal om kva dei tenkjer om å leika.

Jacob (11)

Må ein slutta å leika når ein blir stor?

Foto: Janne Nerheim

Nei det må ein ikkje. Det kan ein velja sjølv. Eg har slutta å leika med bilar, men eg likar å leika gøymsel og trikken i skogen. Så spelar eg fotball, og det er jo ein slags leik det også.

Er leik viktig for deg?

Det er ikkje så viktig for meg, men det er nok ulikt frå person til person.

 

Lilly (11):

Må ein slutta å leika når ein blir stor?

Foto: Janne Nerheim

Leik kan vera gøy for alle. Og ein kan driva med mange typar leik. Eg har ikkje så mykje fantasi, men eg likar å leike i skogen. Der spring me rundt og leikar trikken, gøymsel eller bom 30. Eg har slutta å leika med leiketøy.

Er leik viktig for deg?

Eg synest det er fint at me finn på noko å gjera ilag. Det er gøy å vera saman med andre.

 

Kaja (11):

Foto: Janne Nerheim

Må ein slutta å leika når ein blir stor?

Eg synest ein kan halda fram med leik så lenge ein vil. Eg er ferdig med sandkasse, Barbie og ein del slike ting, men eg likar å leike bom 30, trikken og slike aktivitetar. På skulen leikar me av og til ein leik som heiter Menneskejegeren. Då skal ein prøve å «overleva» utan å bli fanga heile friminuttet. Det er gøy!

Er leik viktig for deg?

Det er viktig for meg. Det gjer at livet ikkje blir keisamt og det gjer meg glad!