Hetebølge stenger skular i Australia

Fleire enn 20 skular i New South Wales, Australia, held stengt tysdag.

Fleire enn 3 000 elevar må vere heime frå skulen tysdag, skriv The Guardian. Skulane dei går på, ligg nærme område der det er skogbrannfare.

Temperaturane kan komme opp i 34 grader i Sydney. Det er også meldt vind. Dei høge temperaturane og vinden gjer at det er brannfare. Det er allereie fleire små brannar i området.

Forbode å grille

For å unngå fleire brannar, er det forbode å bruke eld utandørs på tysdag. Det er for eksempel forbode å grille ute. Dette er første gongen det er totalforbod mot bruk av eld i Sydney.

I løpet av tysdagen skal skulane avgjere om dei også skal halde stengt på onsdag.