Sommarferiar rundt om i verda

Ferien er over. Kva gjorde barn frå ulike land i ein pause frå skulen?

Sommaren er favorittida til barna. Ingen skule, ingen lekser, nydeleg vêr, reiser og tid med familien. Korleis ser sommarferien ut i ulike delar av verda? Korleis bruker dei denne tida?

Engelskmenn, irar, nederlendarar og danskar nyt sommaren kortast – i deira land varer ferien 5-6,5 veker.

I Europa blir den lengste sommarferien nytt av unge italienarar og bulgararar – lengda varierer frå 13,5 til 16,5 veker.

Frankrike

Barna har ferie i to månader. Franske barn set spesielt pris på ferie ved sjøen – då bur dei i gamle hus, som blir delte av heile familien. Foreldre har mindre ferie enn barn, vanlegvis tre veker fri i august, så den tida som er att, besøkjer ofte barnebarn besteforeldra sine.

Strand i Marseille, Frankirke. Foto: Dimi Talen/CC0.

Sverige

Barn i Sverige har cirka 8,5 veker fri om sommaren. Skuleåret blir avslutta i midten av juni og startar i andre halvdel av august.

Skuleklubben i Sverige er open heile året. Unntaket er helgane. Barna har ein stad å vera, og får bli med på utflukter og liknande.

Ei anna løysing er dagleirar, men her er dei nært knytt til idretten. Dei er vanlegvis organiserte av idrettsklubbar, til dømes fotball, hockey, volleyball eller rideklubbar.

USA

Barn i USA har sommarferie i 10-11 veker. Mange barn deltek på minst éin sommarleir mellom juni og september. Nokre av desse sommarleirane finn stad på ein lokal skule eller park og skjer berre på dagtid. Andre sommarleirar skjer andre stader der barna reiser, og blir i ei veke eller lenger. Dei kan slå leir i eit telt, eller kanskje bu i ei hytte. Det er vanlegvis eit tema, til dømes basketballcamp der dei kvar dag bruker 4-5 timar på å spela basketball – eller musikkleir der dei øver på å syngja eller spela på eit instrument.

Ungdomssymjing under Camp Becket i USA. Becket Chimney Corner YMCA/ Wikimedia Commons

Japan og Sør-Korea

I Japan er sommarferien kort – han varer i 5 veker. Studentar frå Sør-Korea kviler litt lenger – 6 veker.

I denne delen av Asia, der presset om gode skuleresultat på elevane er enormt, lærer barna også i ferien. Rettleiing, private skular, fritidsaktivitetar – dette er det som fyller ferien.

Det er vanleg at ungdom om kvelden kan ha det gøy, møta venner og gå ut på byen der du kan eta god mat, syngja karaoke, shoppa, sjå ein baseball- eller fotballkamp. Mange besøkjer også slektningar.

Barn lærer under sommarleir ute, foto: Wikimedia Commons

Polen

Barn i Polen har 9 veker ferie.

Skular arrangerer aktivitetar kalla «sommar i byen». I slike dagar dreg barn saman med lærarane sine til teater, kino, bibliotek, turar til parken eller skogen og til symjebassenget. Dei har også kunstklassar, sport eller førebur show for foreldre.

I ferien tek foreldra ofte ferie i cirka to veker og heile familien dreg til fjells eller til sjøen, nokre gonger i utlandet. Mange barn er også ferien saman med besteforeldra.

Skulestart er 1. september kvart år.

Dei sameinte arabiske emirata

Sommerferien i Dei sameinte arabiske emirata varer frå slutten av juni til slutten av august, som er om lag 9 veker. Dette er den varmaste perioden i landet, og temperaturane når opp til 50 grader, så ingen er ute, spesielt på dagtid.

Barn er vanlegvis heime eller dreg ein stad med foreldra sine i utlandet. Dei rikaste dreg på ferie til sommarleirar i Europa eller USA.