Får pris for å bruka ytringsfridomen sin

Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen blir tildelt Fritt Ords Honnør for innsatsen sin for minoritetsvern og samiske urfolksrettar.

Hætta Isaksen var frontfigur under demonstrasjonane mot den manglande oppfølginga til regjeringa av høgsterettsdommen om vindturbinane på Fosen i Trøndelag, skriv NRK. 

– Kunstnaren og aktivisten Isaksen har vorte eit sterkt symbol på den fornya rettskampen urfolk har ført i Noreg, 40 år etter Alta-aksjonane, skriv Fritt Ord i ei pressemelding.