Dersom spelarar fjernar vindmøllene får dei påskjøning i Minecraft-versjonen av Sametinget, skriv VG.

– Sjølv om Høgsterett har dømt at vindkraftkonsesjonen er ugyldig og anlegget på Fosen bryt med urfolk sine rettar, er det førebels ingen planar om å fjerna anlegget. I Minecraft-verda vår kan elevar no reisa til Fosen og ta saka i eigne hender, seier universitetslektor ved UiA, Line Reichelt Føreland, i ei fråsegn på UiA si nettside.

Les meir om Fosen-aksjonen her: Vil ikkje ha vindmøller i reinen sine beiteområde

Foto: Skogliv / Minecraft