Kor mange typar bier veit du om?

Ny forsking viser at sjeldne bier òg er viktige for å halda liv i enga.