Dette skal skje på klimatoppmøtet

På klimatoppmøtet i Glasgow skal verdsleiarane følga opp klimamåla som vart vedtatt i Paris i 2015. Det kan bli vanskeleg.

Kva er klimatoppmøtet?
  • FNs klimatoppmøte har vore arrangert sidan 1995. Det er eit årleg klimamøte der 190 land samlar seg for å finna løysningar på verdas klimaproblem.
  • Møtet blir kalla COP, som står for «Conference of the Parties» / «landa sin konferanse».
  • FNs klimakonferanse i 2021 er den 26 konferansen i rekkja. Derfor blir den kalla COP26.

Kjelde: Miljøagentene

LES FAKTALUKK FAKTA

– På møtet i november skal alle land skal legga fram mål om å kutta endå meir utslepp enn dei lova i Paris for seks år sidan, seier forskar Borgar Aamaas.

Han fortel at det framleis er mange land som ikkje har gjort det.

– I tillegg har fleire rike land lova store pengesummar til fattige land, som hjelp til klimaarbeidet. Ikkje alle pengane har blitt gitt, og no vil det komma krav om at pengane faktisk kjem fram, seier han.

Forskaren fortel at å arrangera eit slikt møte midt i ein pandemi, kjem til å bli vanskeleg. Men det er også klimaproblem – i ei slik grad at det er vanskeleg å stoppa utviklinga.

Les også: Ane (13) vil kjempa for barna på klimatoppmøtet

Klimaforsking: Forskar Borgar Aamaas er tilsett i CICERO, der dei jobbar med klimaforsking. Foto: Jo Straube

Fordelar og ulemper ved klimatiltak

– Dette er ikkje lett. Hadde det vore lett, hadde dei vaksne løyst dette for lenge sidan.

Samfunnet vårt er heilt avhengig av fordelane karbon gir oss, og det er vanskeleg å få til gode alternativ. Dessutan er det mange gode motargument, fortel han.

– Til dømes er det vanskeleg å kutta norsk oljeproduksjon. Dette har gitt oss svært mange arbeidsplassar og enorme inntekter. Me vil totalt sett ha ein fordel av å kutta utslepp, men som regel er det nokon som vil tapa på det.

António Guterres har vore FN sin øvste leiar sidan 1. januar 2017. Foto: UN Photo / Evan Schneider

Dette er Parisavtalen

  1. Alle land er forplikta til å kutta klimautslepp
  2. Det skal ikkje bli meir enn 2 grader varmare, helst ikkje meir enn 1,5
  3. Alle land har ein plan om korleis dei skal greia dette
  4. Dei rike landa skal bidra med pengar for å hjelpa dei fattige landa å kutta utslepp
  5. Alle land må tilpassa seg klimaendringane

Kjelde: FN