Noreg nådde ikkje klimamålet for 2020

Noregs utslepp var i 2020 på akkurat 50,0 millionar tonn klimagassutslepp, viser ferske tal frå SSB.

Det er ein nedgang på 3,2 prosent frå 2019, men er høgare enn målet Noreg hadde sett seg. Det var på 48,6 millionar tonn, melder NRK.