Målte rekordhøg temperatur i verdshava denne påska

Det har aldri tidlegare vore målt så høge temperaturar i hava.

Temperaturen på overflata i verdshava var tysdag 5. april 21,1 grader i gjennomsnitt. Det viser tal frå NOAA.

NOAA har målt temperaturane med satellitt og andre målemetodar i over 40 år.

– Det er ei forventa utvikling, men det er klart at dette er dramatisk, seier klimaforskar ved Cicero, Bjørn Samset til NRK.

Før dette var rekorden 21 grader, som vart målt i 2016.