Barn skal òg koronatestast på grensa

No skal barn under 12 år òg blir testa for koronavirus på grensa til Noreg. Det har regjeringa bestemt.

Årsaka er at dei nye virusvariantane er meir smittsame, òg når barn er smitta.

– Det er viktig at det ikkje skal vera ubehageleg for barna, seier helseminister Bent Høie til VG.

Barn som kryssar grensa til Sverige ofte, til dømes på grunn av samvær med mor eller far, må ikkje i karantene.

I dei nye reglane står det også at testing ikkje skal gjennomførast dersom testing ikkje er mogleg. Det kan vera fordi barnet til dømes protesterer.