Søppelplukking funkar

Ein rapport frå Marine Pollution Bulletin viser at søppelplukking fungerer!

I Lofoten har dei arrangert strandryddedager sidan 2011, og data frå desse prosjekta viser at det faktisk blir mindre søppel på strendene.

Forsking frå ein 8-årsperiode viser at det i dag blir funne 25 kg mindre søppel per hundre meter strand i Lofoten, skriv Verdens Beste Nyheter.