Barna til vikingane øvde seg med sverd og blei vaksne tidleg

Marianne Hem Eriksen forskar på barn som levde for veldig lenge sidan.

Marianne Hem Eriksen forskar på vikingbarn. Ho er arkeolog og jobbar på Kulturhistorisk museum i Oslo.

Ho forskar på barn som levde frå år 0 og til cirka 1050.

– Vi veit ganske lite om korleis det var å vera vikingbarn, seier Marianne til Ung.Forskning.no.

For det var faktisk ikkje så mykje merksemd rundt barn.

– Eg veit berre om ein figur av eit barn frå vikingtida, seier Marianne.

Mange av mennesks som skreiv tekstar og laga figurar var nok mest opptekne av krigarar, kongsr og viktige personar.

– Men barn er jo også kjempeviktige. Korleis barn lev og har det avgjer jo litt korleis verda blir, seier Marianne.

Tidleg vaksne

Ho har funne at barn blei sett på som vaksne veldig tidleg i vikingtida.

Barna blei nemleg vaksne då dei kom i puberteten.

– Då kunne dei gifte seg og få barn. Men dei kunne nok ikkje alltid bestemme sjølv kven dei ville gifte seg med, seier Marianne.

Barna blei tidligare vaksne, men dei levde også ganske kort.

– Kanskje blei dei 35 til 40 år.

Spor etter barn

Marianne fortel at det finst nokre spor etter barn frå vikingtida.

– Vi har til dømes funne trebåtar og trehestar. Vi trur at det var leiker, seier Marianne.

Arkeologene har også funne små sverd laga av tre.

– Det kan ha vore leike-sverd. Eg trur det også kan ha vore sverd til øving. Barn blei nok lært opp til å vera valdelege av dei vaksne, fortel ho.