Feira jul til ære for Tor og Odin

Allereie før kristendommen kom til Skandinavia, vart det feira jul (eller jól, som dei kalla det).

Feiringa markerte at det byrja å gå mot lysare tider, det vi i dag kallar vintersolkverv.

Under feiringa vart hestar, sauar og kyr ofra til dei norrøne gudane, og vikingane kunne festa fleire dagar i strekk, ifølge Oseberg Vikingarv.