Barn og foreldre kan vera meir heime ved smitteutbrot

Regjeringa har laga ei ny ordning med tanke på barn som treng å ha foreldra heime viss skular og barnahagar må stengje grunna koronasmitte.

– Regjeringa innfører no ei ordning der foreldre får omsorgsdagar ved behov, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det betyr at dei får fri frå arbeid dersom det blir smitteutbrod og skulen/barnehagen vert stengt.

Foreldre og barn treng difor ikkje bekymre seg for kvardagen grunna stengte skuler og barnehagar.