KVISS: Har du fått med deg nyheitene?

Har du fått med deg nokre av nyheitene denne skuleveka? 4. - 8. mai

Resultat:  

Vurdering: