Kviss: Kva har skjedd den siste tida?

Har du fulgt med i media den siste tida? Veit du mellom anna kvar desse demonstrantane befinner seg i landet?

Her kan du sjekka kva du har fått med deg den siste tida – og ikkje!

Lukke til!

Resultat:  

Vurdering: