Kviss: Oppfinningar

Kva er Thomas Edison kjent for å ha funne opp? Og kva med Johan Gutenberg?

Tema: gjer det sjølv
Illustrasjon: Pixabay, Kollasj: Framtida Junior

Her kan du testa kva du veit om kjende oppfinningar og oppfinnarar.

Lukke til!

Resultat:  

Vurdering: